top of page

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Klientów niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę rozumianego jako JANUSZEX Zuzanna Kowalska, NIP: 5842836658.

 2. Usługodawca zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług przez niego oferowanych.

 3. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzaj serwisu, nie zapisuj się do newsletterów należących do JANUSZEX Zuzanna Kowalska oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez JANUSZEX Zuzanna Kowalska.

 4. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.

 5. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


II. Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych jest JANUSZEX Zuzanna Kowalska, adres: ul. Bolesława Chrobrego 79E/60, 80-414 Gdańsk, NIP: 5842836658, REGON: 525615011, adres poczty elektronicznej: zuzanna@rozwojkariery.pl (dalej: Administrator).


III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu: 

  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

  • komunikacji z Klientem (newsletter, formularz kontaktowy itp.)

  • działań analitycznych i statystycznych,

  • windykacji należności,

  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, 

  • w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub kontaktu z Usługodawcą.

 3. Podanie wymaganych danych w procesie korzystania z formularza kontaktowego, składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez JANUSZEX Zuzanna Kowalska.

 4. JANUSZEX Zuzanna Kowalska będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń.

 5. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, zakupu Produktów i Usług, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

  • z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej,

  • z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę.


IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP i wszelkie inne dane podane dobrowolnie przez Klienta w celu wykonania Usługi. 


V. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter.

 3. W dowolnym momencie Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera pisząc odpowiednią prośbę na adres e-mail Administratora podany w pkt II.


VI. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).


VII. Zamawianie usług i produktów 

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych za pośrednictwem Strony możliwe jest poprzez formularz rezerwacji i zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, opcjonalnie numeru telefonu.


VIII. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

 2. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


IX. Prawa Użytkowników

 1. Klient ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres e-mail Administratora podany w punkcie II.

 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

 4. Klient ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).


X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Klientów nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.


XI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Klientów nie zostaną ograniczone.

 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu mailowego.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

bottom of page